Mô tả

Xử Nữ thường là những người rất cần mẫn, quyết đoán, chú trọng tới chi tiết và có óc phân tích. Họ luôn nỗ lực đạt được những thứ tốt nhất, tính cách hoàn toàn không phô trương, không ồn ào, nhiều lời, họ luôn có một phong thái đặc biệt.. Nữ Xử Nữ tự đảm nhận mọi việc, và sẽ làm những việc đó một cách thoải mái. Người con gái ấy luôn chung thuỷ và tận tụy, hoàn toàn đáng tin..