Mô tả

Rất giỏi trong việc thực hiện kế hoạch, lạnh lùng, ổn định, bền bỉ, thực tế, Không dễ chịu chi phối trong thời gian dài, không dễ bị rung động bởi tình cảm